Beroepsvereniging


De laatste 10 a 11 jaar (tot 1-1-2020) ben ik therapeutenlid bij de BATC, waardoor clienten soms een deel van hun kosten terug krijgen van hun zorgverzekeraar. Dit is echter alleen mogelijk als de client een (dure) aanvullende verzekering heeft afgesloten.

In de praktijk blijkt dat veel clienten geen aanvullende verzekering hebben of net een zorgverzekering hebben die therapeuten, aangesloten bij de BATC, niet vergoed.

De kosten voor de beroepsvereniging zijn erg hoog en de voordelen mager. Mijn conclusie is dat de meeste clienten het beste geholpen zijn met een verlaging van de kosten voor een consult.


Nieuwe Beroepsvereniging

Per 1 januari zal ik mij aansluiten bij een nieuwe beroepsvereniging 'GezondZorg' (SGZ).

Waarom toch een aansluiting bij een beroepsvereniging?

Omdat deze beroepsvereniging de kwaliteit van de therapeuten waarborgd en ook de klacht- en tuchtregeling goed geregeld is. Deze beroepsvereniging volgt echter niet de starre regels van zorgverzekeraars voor haar therapeuten, met als gevolg er geen vergoeding mogelijk is.

Het is, voor u als client, wel belangrijk dat u weet dat u bij een goed opgeleide therapeut de best mogelijke zorg krijgt en dat u in geval van een geschil ergens kunt aankloppen. Dit is dan ook mijn motivatie om me bij GezondZorg aan te sluiten.

Op de website van deze beroepsvereniging: www.gezondzorg.nl vindt u veel meer informatie.