Beroepsvereniging


De laatste 10 a 11 jaar (tot 1-1-2020) ben ik therapeutenlid geweest bij de BATC, waardoor clienten soms een deel van hun kosten terug kregen van hun zorgverzekeraar. Dit was echter alleen mogelijk als de client een (dure) aanvullende verzekering had afgesloten.

In de praktijk blijkt dat veel clienten geen aanvullende verzekering hebben of net een zorgverzekering hebben die geen vergoedingen biedt aan therapeuten die aangesloten zijn bij de BATC.

De kosten voor de beroepsvereniging waren erg hoog en m.i. zijn de voordelen mager. Mijn conclusie was dat de meeste clienten geholpen zijn met een verlaging van de kosten voor een consult.


Nieuwe Beroepsvereniging

Per 1 januari heb ik mij aangesloten bij een nieuwe beroepsvereniging 'Stichting GezondZorg' (SGZ).

Waarom toch een aansluiting bij een beroepsvereniging?

Omdat deze beroepsvereniging de kwaliteit van de therapeuten waarborgd en ook de klacht- en tuchtregeling goed geregeld is. Deze beroepsvereniging volgt echter niet de starre regels van zorgverzekeraars voor haar therapeuten, met als gevolg dat er geen erkenning is van de zorgverzekeraars en er dus geen vergoeding gegeven wordt.

Het is, voor u als client, wel belangrijk dat u weet dat u bij een goed opgeleide therapeut de best mogelijke zorg krijgt en dat u in geval van een geschil ergens kunt aankloppen. Dit is dan ook mijn motivatie om me bij Stichting GezondZorg aan te sluiten.

Op de website van deze beroepsvereniging: www.gezondzorg.nl vindt u veel meer informatie.