Natuurgeneeskundige behandelingen


Natuurgeneeskunde valt onder Complementaire Zorg. Dat wil zeggen dat het een aanvulling kan betekenen op de reguliere medische zorg. De visie in de Natuurgeneeskunde is om, met een natuurlijke methode of prikkel, de verstoringen in het organisme op te heffen en de natuurlijke vitaliteit te versterken. Deze methoden of prikkels zijn soms heel fysiek (massage of aanvulling met vitaminen bijvoorbeeld) maar kunnen ook meer 'energetisch' van aard zijn. Energetisch gezondheid wil zoveel zeggen als het hebben een normale energie huishouding welke wordt weerspiegeld in onze lichamelijke gesteldheid, onze geestelijk- emotionele balans en onze spirituele helderheid.

In deze praktijk maak ik van zowel fysieke methoden gebruik als ook van de meer subtiele (energetische) behandelmethoden.


Wat is Energetische Gezondheid?

Het woord ‘Energetisch’ werd in oude beschavingen ook gekend als de vitale kracht dat al wat leeft de energie-impuls geeft; in het Hebreeuws kende men het woord ‘Ruach’, in het Grieks het woord ‘Psyche’ of ‘Pneuma’, en in de Latijnse taal ‘Spiritus’.

Het Vitale Principe, de Energetische impuls wordt ook dikwijls geassocieerd met de ADEM en verwijst in ieder geval naar iets subtiels, fijnstoffelijks, niet direct waarneembaar.

In India kent men de ‘winden’ zoals Prana en in China ‘Chi’ als oorzakelijk gegeven dat een impuls geeft (of geblokkeerd is) aan de gebieden van lichaam, geest en ziel.

Drie Energetische Niveaus

1. De Chakra's welke behoren bij het therapeutisch denkmodel van India bevatten de hoogst fijnstoffelijke subsatantie die we nog kunnen 'meten' en/of op een andere manier kunnen waarnemen (sommige mensen zien duidelijke kleuren rondom een persoon). Zij bevatten de onderbewuste overtuigingen. Men zou kunnen zeggen dat we in een fase hiervoor spreken over de Ziel.

2. In China kennen we het systeem van de acupunctuur; de acupunctuurpunten en meridianen die, naast een lichamelijk aspect, ook duidelijke emotionele kwaliteiten omvat.

3. In het westen spreken we voornamelijk over het stoffelijk lichaam. Gezondheid en ziekte worden beoordeeld naargelang klachten en uitslagen van onderzoeken van het lichaam (bijvoorbeeld bloedonderzoek, röntchenfoto’s).

Wanneer er een blokkade of disbalans is op één van de energetische niveaus kan dat ook de andere niveaus beïnvloeden.

Energetisch disbalans kan al lang bestaan voordat de persoon klachten ervaart of naar de dokter gaat. Wel tot 8 jaar vóór het uitbreken van een ‘ziekte’ kan een energetisch therapeut al verkrampingen of ‘gaten’ vinden in de energetische matrix.
Bij een energetisch- natuurkundige behandeling werken we niet direct op deze ziekten of symptomen maar veeleer op het vitale aspect daarachter, dat de primaire oorzaak is van de ziekte. De woorden ‘diagnose’ of ‘behandeling’ hebben dan ook een heel andere betekenis dan in de traditionele geneeskunde.
In de traditionele geneeskunde diagnosticeer en behandel je een ziekte en in de Natuur-Energetische geneeskunde onderzoek je een energiesysteem en corrigeer je energie verstoringen. Lichamelijke en emotionele klachten kunnen daarbij richtinggevend zijn maar zijn niet de centrale aandachtspunt.


De therapieën

Polsdiagnostiek

De Franse arts en ooracupuncturist dr. Paul Nogier ontdekte halverwege de vorige eeuw dat er een verband is tussen de verschillende frequenties van de polsslag en verstoringen in het lichaam. Aan de hand van de polsslag kon hij de oorzaken van de verstoringen opsporen. Deze methode staat nu bekend als de 'Polsdiagnostiek van Nogier' met behulp van het 'Vasculair (m.b.t. de bloedvaten) Autonoom Signaal (VAS)'. De VAS is een reflex op aanraking of andere prikkels die binnen het energieveld komen.

De SiVAS methode betreft de praktische (therapeutische) uitwerking van het VAS. De ‘Si’ uit SiVAS staat voor ‘subtiele interventies’. De Nederlandse arts Ton van Gelder ontwikkelde deze methode verder uit en stelde de gezondheidsproducten van het SanoConcept (homeopathische complexmiddelen) samen om de, met VAS opgespoorde, verstoringen te herstellen. De producten werken subtiel doordat ze het lichaamseigen vermogen versterken en stimuleren om weer in balans te komen.

Met deze Pols diagnostische methode kan de therapeut gemakkelijk allergieën en overgevoeligheden vaststellen en tevens tekorten aan vitaminen en mineralen opsporen.


Auriculotherapie

Ook de Auriculotherapie (de 'Westerse ooracupunctuur'), is ontwikkeld door dr. Paul Nogier en is eigenlijk een specialisatie van de 'Polsdiagnostiek'. Hij ontdekte dat het hele menselijke lichaam als het ware geprojecteerd is op het oor: specifieke punten corresponderen met specifieke organen en orgaansystemen. Wanneer organen of systemen verstoord zijn kan de therapeut, wanneer deze druk uitoefent op zo’n punt, een reactie waarnemen via de polsslag (de VAS). Behandeling vindt plaats door de reflexpunten van het uitwendige oor te masseren, door naaldjes te zetten (ongeveer 20 minuten) of kleine verblijfsnaalden die een paar dagen blijven zitten, of zonder naalden door elektrische stimulatie of met Frequentietherapie of kleurentherapie.

De SiVAS Polsdiagnostiek in combinatie met de Auriculotherapie is een effectieve therapievorm voor het behandelen van patiënten met aspecifieke en emotionele klachten en heel geschikt als ondersteuning bij stagnatie van de Buteyko Ademmethode. In mijn praktijk gebruik ik deze therapie als zelfstandige therapeutische methode en soms in combinatie met de Buteyko ademmethode om, bij eventuele stagnaties, de zogenaamde 'stoorvelden' te traceren en te behandelen.

Stoorvelden kunnen veelerlei zijn. Denk aan ontstekingen of psychische stress/ trauma. Dit zijn therapieblokkades die eerst behandeld moeten worden voor men verder gaat met de ademoefeningen en/ of andere therapeutische interventies. Ziekte is vaak een blokkade van het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Opvallend daarbij is dat bij het bestaan van stoorvelden een verstoring van het adempatroon optreedt of deze in stand houdt. Ontstekingen bijvoorbeeld, is zo'n stoorveld en heeft een locatie: in de kaak, mond en keelholte. Maar ook chronische (verborgen) ontstekingen bijvoorbeeld kunnen stoorvelden zijn. In dit geval wordt de ontsteking vaak niet opgemerkt. Met de Buteyko adem methode komen ontstekingen altijd naar voren wanneer deze bestaan (men stagneert in de vorderingen met de Buteykomethode) en kunnen dan met de Auriculotherapie heel goed worden getraceerd en behandeld.

Een tweede stoorveld dat altijd aan het licht komt wanneer men in een bepaalde fase van de Buteykotherapie stagneert, is psychische stress- en angstklachten of onverwerkt trauma (PTSS). Bij PTSS (Posttraumatische Stress Stoornis) kunnen de klachten heel vaag zijn waardoor deze niet goed herkend worden als PTSS. Met mijn achtergrond in de Psychodiagnostiek en Hypnotherapie heb ik een speciale behandeling ontwikkeld waarbij psychische klachten en PTSS effectief kan worden behandeld. Het omvat een combinatie van technieken uit de Auriculotherapie en de Ademtherapie, Counseling en visualisatie/imaginatie technieken. Vaak kan met enkele behandelingen reeds een verlichting van de klachten worden ervaren. Het is mijn overtuiging (en ervaring) dat ook bij alle lichamelijke aandoeningen een duidelijke psychische component aanwezig is.


Specialisatie

Door jarenlange ervaring met de hierboven besproken therapeutische methoden alsmede met de Buteyko Ademmethode is een geïntegreerde natuurlijke-Energetischetherapievorm ontstaan die effectief is in de behandeling van onder andere de volgende klachten en aandoeningen:

Allergieën en overgevoeligheid

Astma en Chronische Bronchitis

(Chronische) Vermoeidheid

Hyperventilatie

Hoofdpijn en migraine

Angstklachten en depressieve klachten

PTSS en Traumaverwerking

Burn-out en stressklachten

Prikkelbaar darm syndroom (PDS), en andere Darmklachten

Slaapstoornissen, Slaapapneu

Voorts kunnen cliënten die een reguliere behandeling ondergaan bij hun arts of specialist worden begeleidt en ondersteunt. Het punt van aandacht ligt onder andere bij het ontgiften van lichaam (bijvoorbeeld bij ernstige ziekten en medicijngebruik), het versterken van het zelfgenezend vermogen en het bieden van emotionele steun en support. Ook kan tijdens emotioneel stressvolle perioden in het leven energetisch-therapeutische begeleiding geboden worden.